Vật Tư nguyên liệu sản xuất

Túi Khí Chèn Hàng container Dunnage Air Bag

Túi Khí Chèn Hàng Container Dunnage Air Bag Túi khí chèn hàng Container Dunnage Air Bag dùng để chèn vào những khoảng trống trong khoang hàng hóa của container, nhắm mục đích tránh đổ vỡ hàng hóa khi vận chuyển đường dài, Túi khí chèn hàng Container Dunnage Air Bag là giải pháp bảo quản […]

0974.749.046